Folkekirkens Coronatiltag

Gudstjenester og arrangementer: Regeringen har besluttet, at alle offentlige institutioners indendørs aktiviteter indstilles med øjeblikkelig virkning.Som følge heraf er alle gudstjenester derfor aflyst, indtil videre til og med 10. maj.

Det samme gælder menighedsråds aktiviteter i sognegårde og lignende offentlige arrangementer, hvor menighedsrådet er vært.

Konfirmationer: Er aflyst og vil blive afholdt efter pinse. På nværende tidspunkt er der ikke truffet beslutning om en dato.

Sjælesorg: Sognepræsten er til stede for telefonisk samtale på 20 56 72 16

Folkekirken har desuden tilknyttet ekstra præster til Sjælesorg på nettet, som er folkekirkens eksisterende tilbud om en fortrolig samtale med en præst på internettet.

Begravelser og bisættelser: Folkekirken vil stadig udføre bisættelser og begravelser. Samtalen inden begravelsen vil være telefonisk og ved handlingen i kirken må der max. deltage hvad der svarer til 1 person pr. 4 m2. I både Tjæreby og Alsønderup kirke svarer det til 18 deltagere plus præst, kirketjener og organist.

Dåb, vielse og velsignelse: Disse anbefales udskudt. Ønsker man at gennemføre, er samtalen inden handlingen telefonisk og ved handlingen i kirken må der max. deltage, 10 personer inkl. personale. 

Disse retningslinjer er opdateret 8. april 2020 og kan til enhver tid ændres af nye tiltag fra myndighederne

Er der spørgsmål kontakt sognepræst Anja Worsøe Reiff på 20 56 72 16 / awr@km.dk

 

Her kan du læse om arrangementer og særlige gudstjenester. Samt om kirkens tilbud til børn, unge og voksne.

Klik på et af punkterne til venstre eller på et arrangement på kalenderen til højre og læs nærmere